Tadeusz Lubelski

Historyk i krytyk filmu, profesor w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ ( w latach 2008-2012 jego dyrektor), kierownik Katedry Historii Filmu Polskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Opublikował m.in. książki: „Strategie autorskie w polskim filmie fabularnym 1945-1961” (1992, 2 wyd. 2000), Nowa Fala. „O pewnej przygodzie kina francuskiego” (2000), „Wajda” (2006), „Historia kina polskiego”. „Twórcy, filmy, konteksty” (2009, Nagroda PISF dla najlepszej książki filmowej roku), „Historia niebyła kina PRL” (2012, Nagroda „Kina” im. Bolesława Michałka). Jako tłumacz opublikował m. in. „Romanse i poematy” Aleksandra Wertyńskiego oraz książkę „Hitchcock/ Truffaut” (2005). Redaktor pierwszej polskiej Encyklopedii kina (2003, 2 wyd. 2010); współredaktor „Historii kina: tom I Kino nieme” (2009), tom II „Kino klasyczne” (2011). Członek Komitetu Nauk o Sztuce PAN (w latach 2007-2011 jego przewodniczący) i Europejskiej Akademii Filmowej (od 2006).  

Miasto Sopot Facebook YouTube
zapisz