Piotr Śliwiński

Piotr Śliwiński (ur. w 1962 r.) – krytyk literacki, badacz polskiej poezji współczesnej. Profesor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktoryzował się w 1995 r. (rozprawa Popularne powieści T. Dołęgi-Mostowicza jako próba krytyki kultury), habilitował w 2002 r. (Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej). Autor wielu artykułów i książek krytycznoliterackich, m.in. Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej, Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce, 2007), współautor Literatury polskiej XX wieku (razem z Anną Legeżyńską i Bogumiłą Kaniewską), Literatury polskiej 1976-1998 (razem z Przemysławem Czaplińskim) i Poezji polskiej po 1968 roku (razem z Anną Legeżyńską). Od 2006 r. przewodniczący jury Nagrody Literackiej Gdynia.

 

Miasto Sopot Facebook YouTube
zapisz