Przemysław Czapliński

Przemysław Czapliński (1962) - profesor zwyczajny; historyk literatury XX i XXI wieku, eseista, tłumacz, krytyk literacki; współtwórca Zakładu Antropologii Literatury (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Autor ponad dziesięciu książek autorskich – ostatnio: Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje (Warszawa 2009) oraz Resztki nowoczesności. Dwa studia o literaturze i życiu (Kraków 2011). Redaktor wielu książek zbiorowych – ostatnio ukazały się: zbiór studiów Nowoczesność i sarmatyzm (Poznań 2011) oraz antologia obcojęzycznych przekładów Literatura ustna (Gdańsk 2011). Współredaktor licznych książek zbiorowych – ostatnio: Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania (wespół z Ewą Domańską, Poznań 2009), Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa (wespół z Anną Legeżyńską i Marcinem Jaworskim, Poznań 2010). Razem z Łukaszem Zarembą przetłumaczył książkę Jamesa Englisha Ekonomia prestiżu (NCK, Warszawa 2012). Wkrótce ukaże się - przygotowana przez niego razem z Anną Mizerką – antologia obcojęzycznych przekładów poświęconych estetyce kampu. Pola zainteresowań: historia literatury XX i XXI wieku; socjologia i antropologia literatury; literatura późnych świadectw Holokaustu; literatura ustna; estetyka XX wieku.  

Wykładał gościnnie na uniwersytecie Humboldta w Berlinie, uniwersytecie Harvarda w Bostonie, Université Libre w Brukseli, a także w Ratyzbonie, Dreźnie, Budapeszcie, Illinois, Tybindze, Monachium, Florencji, Bolonii, Pizie.
Laureat Medalu Młodej Sztuki (1996), Nagrody im. Ludwika Frydego (1997), Nagrody Kościelskich (1998), Nagrody Prezesa Rady Ministrów (1999) oraz Nagrody im. Kazimierza Wyki (2004).

 

Miasto Sopot Facebook YouTube
zapisz